Thứ tư | 27/03/2013 16:19

Thành lập kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên

Việc thành lập kho hàng không này do Tập đoàn Samsung và UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án tại đây.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung để bảo đảm hoạt động của kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Được biết, mới đây Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã cấp giấy phép chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Samsung với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng nhà máy và công trình công cộng tại Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên.

Nhà máy tại Thái Nguyên sẽ tập trung sản xuất điện thoại, các dòng sản phẩm, linh kiện điện tử công nghệ cao…

Theo kế hoạch, đến tháng 10/2013 nhà máy sẽ hoàn thành việc xây dựng và tháng 11/2013 sẽ chính thức đi vào sản xuất.

Để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án tại Thái Nguyên, Tập đoàn Samsung và UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng cho phép thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình.