Khởi công dự án đường dây và TBA 110kV cấp điện cho KCN Yên Bình- Phổ Yên- Thái Nguyên

Theo: EVNNPC

Công ty Điện lực Thái Nguyên đã khởi công dự án “Đường dây và TBA 110kV cấp điện cho Khu Công nghiệp Yên Bình” mà trước hết là cấp điện cho Nhà máy Điện tử Samsung.
 


Dự án “Đường dây và TBA 110kV cấp điện cho KCN Yên Bình” là dự án trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và cũng là công trình gắn biển chào mừng 50 năm thành lập Công ty Điện lực Thái Nguyên (25/12/1963-25/12/2013). Với quy mô xây dựng mới 2,4km ĐZ 110kV mạch kép dây dẫn AC 240, xây dựng mới TBA 110kV công suất 2x63MVA-110/35/22KV, xây dựng mới 15km đường dây 22kV với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng.

Xác định việc cung cấp nguồn điện cho quá trình thi công, sản xuất lâu dài ổn định cho KCN và trước tiên là Nhà máy điện tử Samsung là rất cần thiết, cấp bách. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã huy động, tập trung cao độ các nguồn lực, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các kỹ sư, kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm cùng với các kỹ sư thiết kế làm việc liên tục không kể ngày nghỉ. Phối hợp với UBND huyện Phổ Yên, Ban bồi thường GPMA huyện, các phòng ban chức năng trên địa bàn, UBND xã Hồng Tiến và TT Bãi Bông tổ chức hội nghị với bà con nhân dân công bố dự án, tuyên truyền, vận động sâu rộng đến nhân dân để nhân dân hiểu, đồng thuận, giúp cho công tác GPMB và tiến độ dự án được triển khai kịp thời.

Cho đến thời điểm này, PC Thái Nguyên đã thực hiện việc chuyển tạm ứng 100% tiền bồi thường theo phương án đã lập cho Ban bồi thường GPMB của huyện để chi trả cho các hộ dân có diện tích đất đai, tài sản, cây cối hoa màu bị thu hồi đã được kê khai và kiểm đếm. Theo quy mô dự án diện tích đất thu hồi vĩnh viễn để xây dựng móng cột là: 1.682,64m2, diện tích đất thu hồi xây dựng TBA là 6.629,9m2, diện tích đất hành lang an toàn là 31.200m2. Đến nay về cơ bản công tác GPMB, các hồ sơ thủ tục của dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện để khởi công xây dựng dự án. Dự kiến ngày 31/07/2013, TBA 110kV đầu tiên của KCN sẽ được đóng điện và đưa vào khai thác sử dụng.