Quyết định v/v cho phép chuyển nhượng một phần dự án KĐT YB cho Công ty TNHH Vận tải Việt Chiến