Ngày 07/4/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đươc đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị Yên Bình - giai đoạn 1 (đợt 1) trong đó Quy mô đất đai thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (đợt 1) của dự án là 99.458,5 m2 tương ứng với 834 lô đất ở liền kề (ký hiệu DO).