Tại buổi làm việc, ông Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo với Bộ trưởng kết quả ứng dụng và phát triển CNTT& TT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng và phát triển CNTT & TT đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020.

Về kết quả ứng dụng CNTT & TT trên địa bàn tỉnh, trong những năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyễn đã triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT&TT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh đã phê duyệt và ban hành “Quy hoạch Bưu chính – Viễn thông và phát triển CNTT&TT đến năm 2015 và định hướng đến 2020”; “ Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2010, 2011-2015”… Tỉnh đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng viễn thông. CNTT thường xuyên được kiện toàn theo từng giai đoạn phục vụ cho việc triển khai ứng dụng CNTT&TT trên địa bàn. Về Công nghiệp CNTT-TT, trên địa bàn tỉnh có 115 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, internet, dịch vụ phần cứng, dịch vụ phần mềm và nội dung số. Nguồn nhân lực CNTT&TT của tỉnh cũng đã phát triển với hệ thống đào tạo là Trường Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên và các cơ sở đào tạo chuyên ngành CNTT ở một số trường đại học khác trên địa bàn tỉnh.

Về định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng và phát triển CNTT&TT đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020, tập trung phát triển Thái Nguyên trở thành tỉnh mạnh, trung tâm vùng mạnh về CNTT&TT theo Đề án nước mạnh về CNTT; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Công nghiệp CNTT, tăng cường công tác quản lý nhà nước; ưu tiên phát triển Khu công nghiệp công nghệ cao, Trung tâm dữ liệu quốc gia và Vùng, Trường Đại học CNTT&TT Quốc tế có quy mô lớn tại Khu tổ hợp Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ và Đô thị Yên Bình; tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình dự án ứng dụng CNTT trọng tâm, trọng điểm như: đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT theo chuẩn quốc tế, nâng cấp mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh mạng các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Về kiến nghị với Bộ TT&TT, tỉnh Thái Nguyên mong muốn được Bộ hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh triển khai 04 nhiệm vụ chính: Xây dựng Trường Đại học CNTT và Truyền thông quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT cho cả nước và quốc tế; Đầu tư xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Vùng; Hỗ trợ đầu tư và phát triển 02 khu công nghiệp CNTT tập trung tỉnh Thái Nguyên là Khu công nghiệp cao, công nghiệp CNTT và Khu công nghiệp phần mềm nội dung số Thái Nguyên; Hỗ trợ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và ứng dụng CNTT-TT trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới Chính quyền điện tử kết nối Chính phủ điện tử.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Yên Bình đã trình bày phương án triển khai xây dựng và hoạt động của khu tổ hợp đô thị bao gồm các khu nông nghiệp, khu dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị; quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch thành phố thông minh, khu công nghệ cao, công nghiệp CNTT, khu công nghiệp phần mềm, nội dung số. Được biết, Dự án Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình có diện tích 8.009 ha và 70.000 dân sinh sống thuộc 2 huyện Phổ Yên và Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp nhận định, Thái Nguyên là một tỉnh có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, trong đó điều kiện giao thông ngày càng phát triển, quy mô dân số và đất đai vừa tầm quản lý tạo cho tỉnh một lợi thế lớn để triển các khu công nghiệp công nghệ cao. Về ứng dụng CNTT, tỉnh cũng đã triển khai khá đồng bộ và hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức được trang bị máy tính đồng bộ tạo ra điểm trực tuyến trong điều hành và quản lý. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tỉnh thực hiện tốt các công tác quy hoạch như: quy hoạch các khu công nghiệp đặc biệt là các khu công nghiệp tập trung; quy hoạch về hạ tầng giao thông; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Với dự án Khu công nghệ cao Yên Bình, Bộ trưởng cũng cho rằng có nhiều lợi thế và mong muốn tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bằng cách huy động nguồn lực, bố trí dân cư gắn liền với từng khu vực, từng dự án đặc biệt là quan tâm tới công nghiệp phần mềm, nội dung số. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng và có liên quan có những hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể với các kiến nghị và đề xuất của tỉnh.

 

(Theo mic.gov.vn)