1.     Giao thông

Phân cấp làm 11 loại đường trong khu quy hoạch theo từng quy cách và chức năng của đường,nhằm tạo sự thông suốt và thuận lợi cho việc kết nối giao thông đối ngoại của quốc gia và quốc tế trong tương lai.

Xây dựng hệ thống giao thông với đường sắt (đã có), BRT (Bus Rapid Transit), xe buýt chạy tuyến nhằm hướng tới hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao và không lệ thuộc và xe ô tô. Bên cạnh đó, xây dựng hai cảng để thúc đẩy lưu thông hàng hóa và du lịch trên sông Cầu.

Đường sắt Ba hàng và cảng sông Yên Bình nằm trong vùng dự án.2.     Điện lực

-        Điện cấp cho khu quy hoạch được lấy từ 2 trạm Gò Đầm 110kV và sông Công 110kV. Trong khu quy hoạch còn bố trí them 2 trạm 110kV mới.

-        Điện cấp cho từng phân khu trong khu quy hoạch sau khi qua trạm 110kV trở thành trung thế 22kV sẽ được cấp tới từng khu thông qua mạng cáp ngầm.

-        Bố trí các khu vực nhằm phát triển hệ thống năng lượng sạch trong tương lai.

3.     Hệ thống cấp nước

Lấy Hồ Núi cốc làm nguồn cấp nước, xây dựng trạm cấp nước sạch hiện đại và độc lập trong khu quy hoạch, cấp nước cho toàn khu một cách an toàn với áp lực thích hợp. Phương thức làm sạch nước là phương pháp lọc nhanh vốn đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới để cấp nước đủ với chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn đề ra.

4.     Thông tin liên lạc

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông đồng bộ và hiện đại, phù hợp với các phân khu chức năng.

5.     Thoát nước mưa

Khu vực quy hoạch được bao bọc bởi đê sông Cầu và hệ thống trị thủy hợp lý với sông suối nhỏ tự nhiên, đảm bảo nước mưa thoát xuôi an toàn, hồ điều hòa lũ tạm thời khi có lũ và các trạm bơm cưỡng chế, đáp ứng mục tiêu hướng tới xây dựng một đô thị an toàn với lũ.

6.     Hệ thống xử lý nước thải

Công trình xử lý nước thải sẽ được xây dựng tại từng đơn vị phát triển quy mô nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn. Sử dụng phương pháp bùn hoạt tính để làm sạch và tuân theo những tiêu chuẩn thoát nước đã có.

7.     Xử lý chất thải rắn và phân loại

Chất thải rắn được thu gom một cách có quy hoạch theo từng loại rác từ các khu, sau đó những loại có thể tái chế sẽ được tách riêng. Để giảm thiểu lượng xử lý cuối cùng, tiến hành xử lý đốt tại khu xử lý đốt đối với rác dễ cháy, và tro sẽ được chôn lấp một cách an toàn.