Dự án được phát triển từ hợp tác, liên doanh, liên kết giữa chính quyền các cấp với các nhà đầu tư theo các hình thức như: hợp tác công tư PPP, BOT, BT… giữa chủ đầu tư với nhân dân trong vùng nhằm đầu tư, xây dựng và kinh doanh một số dự án trong Tổ hợp Yên Bình.

Yên Bình cam kết mang tới môi trường đầu tư thuận lợi và chia sẻ lợi ích với các nhà đầu tư.

Dự án có những ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật và được tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối hạ tầng, cung cấp nguồn lao động có trình độ kỹ thuật, các thủ tục hành chính đơn giản và nhanh chóng để đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả.

Chịu trách nhiệm chính và tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong việc làm các thủ tục pháp lý, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai dự án với Chính phủ và chính quyền các cấp.

Cùng với Chính quyền các cấp, thực hiện việc bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư theo đúng cam kết.

Cam kết hợp tác toàn diện và lâu dài với nhà đầu tư.