Khu đô thị nông nghiệp là một phân khu của Tổ hợp Yên Bình có tổng diện tích là 2.690ha, trong đó trọng tâm là Khu nông nghiệp công nghệ cao – AgroPark Yên Bình.

Toàn bộ khu vực AgroPark nằm trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, thuộc phía Nam của tổ hợp Yên Bình. AgroPark Yên Bình có tổng diện tích 850ha, nằm ven sông Cầu, thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp.

AgroPark Yên Bình là mô hình sản xuất nông nghiệp liên hợp, cho phép phối hợp nhiều hoạt động nông nghiệp khác nhau, tạo nên hệ thống cải tiến liên hoàn trong sản xuất, chế biến và vật tư nông nghiệp đô thị. Đây là một mô hình mới, hoàn chỉnh về nông nghiệp công nghệ cao; được quy hoạch và phát triển theo mô hình nông nghiệp tiên tiến trên thế giới kết hợp với ưu thế của địa phương để tạo thành một khu nông nghiệp hiện đại và đồng bộ của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, khu vực và Việt Nam nói chung. Agropark Yên Bình sẽ là vùng lõi đóng vai trò trung tâm, kết hợp vùng với vùng đệm và vùng phụ trợ tạo sự phát triển, nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả.

Vùng lõi của Agropark Yên Bình có thể chia làm 3 khu chức năng: Khu nhà ở nông nghiệp, Khu dịch vụ nông nghiệp và Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Vùng đệm (1.840ha nằm trong dự án Yên Bình) bao gồm gồm các khu đất nông nghiệp nằm giáp ranh với các khu dân cư  được bảo tồn là đất dự phòng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao tạo nên môi trường cảnh quan và vành đai văn hóa cho vùng dự án.

Vùng phụ trợ là vùng bên ngoài Tổ hợp Yên Bình, là nơi sản xuất nguyên liệu với quy mô lớn cung cấp cho khu Agropark.