·        Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng);

·        Đại lý, môi giới, đấu giá (ủy thác mua bán hàng hóa; Môi giới thương mại);

·        Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (bán máy, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng);

·        Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (đá, cát, sỏi, đất phục vụ xây dựng);

·        Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán đá, cát, sỏi, đất phục vụ xây dựng).

·        Xây dựng nhà các loại

·        Xây dựng công trình công ích

·        Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

·        Chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng)

·        Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

·        Phá dỡ

·        Lắp đặt hệ thống điện

·        Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

·        Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

·        Hoàn thiện công trình xây dựng

·        Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.